Mayte Ahuir Roselló


PSICOLOGIA CLÍNICA - SEXOTERÀPIA
Col·legiada nºCV 03791

Benvinguts i benvingudes a la meu web. En ella podeu vore els meus camps d'actuació en l'àmbit de la psicologia clínica amb teràpia per a la depressió i altres trastorns afectius i d'ansietat, estrés, fòbies, traumes, dol, problemes sexuals, obsessions… També tractament per a problemes d'autoestima, inseguretat, pors, problemes familiars i de parella, de comunicació, pensaments negatius i un llarg etcètera.

Podeu conéixer la meua trajectòria laboral i acadèmica des de 1992 i la meua formació en diverses disciplines: sexologia, coaching, psicoteràpia gestalt, teràpia del riure (risoterapia), psicologia positiva, teràpia cognitiva-conductual, EMDR, teràpia assistida amb animals, a més d'altres cursos específics.

Estic sempre en constant formació i desenvolupament personal i professional, ampliant el número i varietat d'eines per a poder fer cada dia millor el meu treball, que és la meua passió des de sempre.

També podeu veure la meua oferta de tallers i xarrades sobre diferents temes: adolescència, sexualitat, relaxació, autoestima, prevenció de l'estrés, menopausa, parella, etc. i tallers específics de formació del professorat i altres col·lectius impartits a través d'organismes oficials.

Actualment treballe tant presencial com en línia, per videoconferència o telèfon, sent igual d'efectiu el tractament i més còmode pel client, què no s'ha de desplaçar.

No dubteu en preguntar-me personalment qualsevol qüestió i moltes gràcies per la visita.

Bienvenidos y bienvenidas a mi web. En ella podéis ver mis campos de actuación en el ámbito de la psicología clínica con terapia para la depresión y otros trastornos afectivos y de ansiedad, estrés, fobias, traumas, duelo, problemas sexuales, obsesiones… También tratamiento para problemas de autoestima, inseguridad, miedos, problemas familiares y de pareja, de comunicación, pensamientos negativos y un largo etcétera.

Podéis conocer mi trayectoria laboral y académica desde 1992 y mi formación en varias disciplinas: sexología, coaching, psicoterapia gestalt, risoterapia, psicología positiva, terapia cognitiva-conductual, EMDR, terapia asistida con animales, además de otros cursos específicos.

Estoy siempre en constante formación y desarrollo personal y profesional, ampliando el número y variedad de herramientas para poder hacer cada día un poquito mejor mi trabajo, que es mi pasión desde siempre.

También podéis ver mi oferta de talleres y charlas sobre diferentes temas: adolescencia, sexualidad, relajación, autoestima, prevención del estrés, menopausia, pareja, etc. y talleres específicos de formación del profesorado y otros colectivos impartidos a través de organismos oficiales.

Actualmente trabajo tanto presencialmente como a distancia por videoconferencia o teléfono, siendo igual de efectivo el tratamiento y más cómodo para el cliente, que no se tiene que desplazar.

No dudéis en preguntarme personalmente cualquier cuestión y muchas gracias por la visita.